Anna skrev en dagbogs optegnelse over hendes rejse til Amerika.:

Dagbogs optegnelser, nedskrevet af Anna Gulbrandsen.

MIN REJSE TIL UNITES STATES.

Med Dampskibet" Oscar den 2.den", afgang fra Kjøbenhavn, den 4. Oktober 1906.

Org. papir laant af niecen Addy Sonja Jensen f. Guldbrandsen, renskrevet paa maskine af (niecen Tove H Nielsens, f. Gulbrandsen søn) Niels H. Nielsen i 1997

Oscar II

Built by Alexander Stephen & Sons, Glasgow, Scotland, 1901.

10,012 gross tons; 515 (bp) feet long; 58 feet wide. Steam triple expansion engines, twin screw.  Service speed 16 knots.  1,170 passengers (130 first class, 140 second class, 900 third class).

Built for Royal Mail Steam Packet Company, in 1901 and named Oscar II. Copenhagen-New York service. Laid up 1931-33. Scrapped in Scotland in 1933.

Home
Tilbage til forside

 

MIN REJSE TIL UNITES STATES.

Torsdag (4.) middag. Sejler vi fra Kongens Kjøbenhavn i det mest henrivende vejr, og med fuld musik. Der havde forsamlet sig en mængde mennesker nede ved Frihavnen, nogle bedrøvede, andre glade. Straks da skibet lettede anker kneb det for mig, men da vi kom lidt ud og jeg traf andre mennesker hjalp det paa mig, og ? andre ? af. Snart saa med rigtig flinke mennesker bl.a. en dame fra United States, Mrs. Minor, en Frk. Graabeck fra Kjøbenhavn samt nogle svenske damer, rigtig gemytlige, vi sluttede os hurtigt sammen og drøftede vore sorger og glæder og hjem med hverandre. Kl. 2 spiste vi til middag, en kelner gaar rundt i gangene med en klokke og ringer, der spises i to hold, alle de voksne først, senere børnene.
Første middag: Hvidkaalsuppe, Oksesteg, Grøn Langkaal og brunede samt alm. kartofler, kager til desert, den dag fik vi ingen kaffe, det var for sent. Kl. 6 spiste vi til aften, en varm ret, husker ikke navnet paa den, og koldt bord med alt hvad man kan ønske sig, The og Kigs. Kl. 9 severedes The igen med dejligt brød. Kl.10 gik jeg tilsengs.

Fredag (5.) morgen. Op Kl. lidt over 6, kunne allerede begynde at se Kristiania, ja det kunne vi allerede Kl. 4 om morgenen. Kl.6½ Kaffe med varmt brød, ligesom hjemme, Kl.8 (breakfast) frokost, Havregrød, dejlig mælk, derefter nogle smaa Pølser og Kartoffelmos og alt mulig koldt samt kaffe igen. Kl.1 middag, Kørvel suppe, Fælskesteg, Rødkaal, Kager og Frugt til desert, alt dette var jeg ikke med til.
vi sejlede ind i Kristiania-fjorden Kl.9 og gik straks i land da skibet havde lagt til. Vi var 4 i selskab og tog os en spadsertur rundt i byen og havnede paa et conditori, tog derefter en vogn og kørte rundt, og besaa byen, var bl.a. oppe i St. Hanshaugen, hvor der var ganske dejligt, derfra ned til skibet igen, der sad min tante og en fætter og ventede paa min tilbagekomst, alle tre gik vi i land og hen paa en restaurant og spiste til middag, derefter tilbage til skibet hvor vi sad og talte sammen til henad Kl. 3, da de forsvandt, gik jeg ned og drak kaffe, ganske god kaffe med varmt Brødsser, gik saa i land igen med det samme selskab som om formiddagen, atter tog vi os en køretur, maa dertil bemærke at vi var fire om at betale den, ellers tror I vel at jeg har været for flot med penge, men nej, det var ingenlunde saa. Fik dernæst mine penge vejlede. Kl.6 gik vi om bord under dejlig musik ligesom i Kjøbenhavn da vi afgik derfra, da vi sejlede ud af fjorden spillede s der "Ja vi elsk dette landet" ogsaa her havde der trods regn , samlet sig en mængde mennesker da skibet stod udefter. Kl. blev næsten 8 inden vi kom til at sejle, forinden havde vi spist til aften, en varm ret, derefter koldt bord, jeg spiste Hummer efter en større maalestok, The og brød som sædvanlig. Efter aftens bordet læser nogle, andre syede eller skriver, der promeneres, danses og synges saa det var jo ganske livligt. Kl.10 gik jeg i seng, var forfærdelig træt efter den lange dag . Kl.4 i morges begyndte skibet at gynge, men eg sov trygt videre til halv syv saa sprang jeg paa gulvet, min køje er nemlig øverst, damen underneden turde ikke ligge deroppe den underste tilhørte ellers mig, men jeg ønskede ikke at faa den mad med hun havde faaet i dagens løb.

Lørdag (6.) morgen. Vaagnede jeg Kl.4 og mærkede en underlig gyngen, jeg rejste mig op i sengen og trykkede paa lysknappen for at se, alt var dog stille og rolig og vi sejlede rask væk, stod op Kl. halvsyv men blev snydt for min morgenkaffe, jeg travede saa rundt paa dækket til Kl.8, saa stod den atter paa Havregrød, varm stegt Aal (ingen chokolade) dejlig aal og koldt bord og en stor kop kaffe. Kl.10½ var vi ved Kristianssand, der ligger lidt ude. Skibet kan ikke gaa ind, der kommer saa folk af forskellig slags ombord, nogle falbyder frugt, nødder og champagne nede paa 3. klasses dæk. Smaa baade komme ud og tilbyde at roe folk over, som har lyst til at komme i land og lyst til at betale derfor. Kl.1 middag, Kirsebærsuppe med smaa tvebakker, dejlig Suppe, Kalvesteg, stuet Blomkaal, Kager og Frugt, efter middagen musik og leg, alt rigtig hyggeligt. Kl.3 kaffe med dejligt brød, frisk brød hver dag. Nu har det regnet igen, en slem byge og endelig nu gaar vi videre for engang at naae United States. Saa fik jeg det overstaaet, spiste Boller i Selleri og forskellige kolde retter samt The. Kl. er 8, nu sejler vi først udefter rettere fra Kristianssand. Nu er vejret igen rigtig godt, vi har leget og tumlet rundt paa dækket, nu skal vi have konsert til vor sidste The, og saa skal jeg ind i min kasse, jeg mærker at skibet gynger en del men har det da godt.

Tilbage til top

Søndag (7.) morgen. I dag sov jeg til 7½, vi har nu sejlet over 300 mil, det er et yndigt vejr, jeg for mit ved kommende kan dog mærke en underlig fornemmelse, som om alt skal op igen, men jeg maa jo gøre mig stærk og søge at spise godt og stadig være i frisk luft. Nu har jeg frokosten overstaaet, i dag turde jeg ikke røre Havregrøden, men spiste et Spejlæg og forskellige kolde retter, og drak en kop The, man kan ogsaa faae Cacao, men den ser saa sort ud, uha den gynger minsanten og de ligger rundt omkring mig og vender baade lever og lunger, man kan faa stole at ligge i, de koster en dollar for hele rejsen, men jeg haaber ikke jeg faar brug for en saadan endnu har jeg da klaret mig ganske godt. Jeg har sovet et par time r i formiddag, jeg havde en forfærdelig hovedpine, saa kom en af damerne og kaldte paa mig, saa maatte jeg op og spise til middag. Middagen var rigtig god. Oksehale-suppe, Kyllingesteg, stuet Snittebønner, Kartofler og Soues, glemte at fortælle at vi først vi Posteier fyldte med noget jeg ikke ved hvad var, dernæst Isbudding med Annanas og til syvende og sidst, Frugt, en god middag. Kl.3 kaffe med brød, lad mig ikke glemme at fortælle at vi ved vort bord har en ualmindelig flink og sø d kelner, vi har vore bestemte kelnere og bestemte pladser. Musikken spillede i morges "Vor gud han er saa fast en borg" det var rigtig nydeligt. Nu har vi været rundt paa 3. klasse og set hvordan der ser ud, vi har været nede og besøge pakmesteren. Folk kan komme til deres baggage undervejs hele eftermiddagen har musikken spillet, damerne har lejet, jeg har spist hele eftermiddagen, nu skal jeg snart ned og spise til aften, jeg har det bedst naar jeg er oppe, det trætter mig en del, de r er saa mange børn.
Her er badeværelse ombord saa vi behøver ikke komme snavsede til United States. Uha den gynger eller rettere ryster saa underlig. Blandt passagererne er der en vældig svær dame, hun spiser saa ualmindelig meget og saa forsvinder hun ind i toiletrummet lige med det straks, jeg spiser lidt men godt og beholder det i mig - endnu da -.
Saa nu kommer de og raaber paa Fæstemøen, det er mit navn, blandt damerne jeg har sluttet mig til, saa nu maa jeg afsted, saa skriver jeg videre siden, eller imorgen.
I aftes blev jeg ikke færdig, jeg maatte gaa i seng. jeg spiste Spejlæg med Flæsk, men lod flæsket ligge, der var dejligt koldt bord. i seng Kl. 7.
Mandag (8.) morgen  Op Kl.7, vældig daarlig, en omgang paa dækket, hovedet ud over rælingen saa ned til frokost. Havregrøden kunde jeg slet ikke røre, derimod et stykke Sild med eddike og Kalvekød i Carry og en lille kop The. Atter en tur paa dækket, der ligge de spredte omkring, den ene mere daarlig end den anden, Skibet gynger godt. Kl.11 Boulion og Kigs det smagte mig rigtig godt; saa sov jeg til 12½; maatte da op og smykke mig til middagen, som bestod i Marie Sonise Suppe, Kogt Torsk, og Frugt. Kl.3 Kaffe. En tur paa dækket, mit hoved er mindre godt i det forfærdelige spetakkel. Sov saa igen til 52, Kl.6 til aftens bordet, en varm ret som sædvanlig koldt bord, stadig Hummer, min yndlingsspise ombord. Consert 3 gange om dagen, nu lege nogle, andre synge og danse derude paa dækket. Jeg foretrak stilheden og trækker mig som følge deraf tilbage til min hytte for at sove igen. Nu gaar skibet mere stille, der er optaget i salonen, damerne syer og læser, hererne ryger og spiller kort.

Tirsdag den 9. October Jeg har ikke kunne skrive i disse dage. Skibet har gynget saa skrækkeligt, vi har ikke kunnet sidde ved bordet uden at holde os fast, derfor er det jeg nu maa benytte blyant. Min fødselsdag har jeg altsaa holdt mit ude paa Atlanten 1400 mil fra land, ved frokosten kom en herre ind, en skriver paa skibet, med et brev i haanden, jeg saae han saae saa vist hen paa mig, pludselig lægger han haanden paa min skulder og spørger om det ikke er mit navn, det kunde jeg ikk e nægte, da jeg aabnede det, var det fra min lille svigerinde, Rigmor, der ellers gerne er bagefter med sine brev, det undrede selskabet at jeg kunne faae brev midt ude paa Atlanten; men det maa jo have ligget et sted nede paa 3 klasse. Til middag fik vi Hvidkaalsuppe, Biuf de la mode, Kager og Frugt, kaffe Kl.3 . Senere om eftermiddagen blev jeg trakteret med Kirsebærmadairco og Kager, det var dejligt. Til aften en varm ret og koldt bord, som sædvanlig.

Tilbage til top

Onsdag (10.) morgen Kunne vi daarligt blive klædt paa, det gyngede saa ganske frygteligt, bølgerne var saa høje som huse, de skyllede op over dækket, det var et uhyggeligt vejr. Kelnerne havde besvær med at servere, vi maatte følges ind til bordet, det var umuligt at staa fast, mange faldt ligefrem ind ad døren. Stormen tog stadig til i styrke. I aftes kunde vi ligefrem ikke sidde ved bordet. til frokost; stegte Rødspætter, o.s.v. til middag Suppe; Flæskesteg, Kage og frugt. Til aften noget Rusk om Snusk af en slags. Kl.9 The. Kl.10 i køjen, jeg maatte holde mig fast med anden ene haand, det var umuligt at staa uden støtte. Natten har været forfærdelig, mange syge, min køje er tværskibs, saa jeg stod snart paa hovedet, snart paa benene og frøs gjorde jeg, saa i dag da jeg vaagnede op.

Torsdag den 11. October var jeg mere død end levende, jeg troer det er de Kopper paa min arm (fra vaksinationen) før jeg rejste; jeg er ligefrem saa daarlig saa jeg troer jeg gaar ind i min seng lidt. Ja hvad jeg har spist i dag maa jeg vel ogsaa berette, I morges Kalvefregasé, koldt bord og kaffe. Oppe paa dækket er der saa koldt saa vi bliver. Istapper, jeg er derfor nede den meste tid. Ti middag, Marie Jardinere Suppe, Forloren Skilpadde, Stegt Høns, Kransekage og Frugt, kaffe Kl.3. Nu er klokken halvfem, jeg sidder med et stykke Melon foran mig, en herre kom og gav mig det; men jeg er saa syg, jeg fryser paa min krop, medens mit hoved brænder som ild, nu maa jeg iseng, forsætter senere.

Tilbage til top

Fredag den 12. October Har saa godt som slet ikke sovet hele natten, jeg har været saa syg, og er meget daarlig endnu, men staar dog op og spiser frokost om jeg ellers kan nyde noget; varm Stegt Aal men det var noget for fedt for mig med den hovedpine jeg havde. Travede saa op paa dækket men var ved at besvime ved at se folk løbe rundt, maatte ned i spisesalonen igen og der sad jeg saa og holdt paa hovedet med begge hænder indtil middag, til middag fik vi Grønkaal, den var slem, Skinke og Margaroni, altsammen ikke noget for mig, derefter Kager og Frugt, hele eftermiddagen laa jeg i sengen; men vilde stadig ikke have de skulde hente lægen. Til aften husker jeg ikke hvad der blev serveret men kunde nemlig intetsomhelst spise. Hovmesteren kom hen til mig, meget venlig og spurgte om han ikke maatte hente lægen men jeg vilde jo stadig ikke have det; saa krøb jeg ind i køjen til min lille veninde Frøken Graabæk, hun trøstede mig saa godt hun kunde, lige paa en gang opdag er hun lægen og den lille var ikke seen til kalde paa ham, saa fik jeg noget at sove paa men det hjalp mig slet ikke.

Igaar morges Lørdag (13) var jeg saa syg saa jeg maatte blive i sengen til middag, stadig daarlig. Til middag fik vi Sagosuppe, Kog t Helleflynder med Hollandaisesause, Flødeboller og Frugt, kaffe Kl.3 den gik jeg iseng fra, om aftenen maatte jeg finde mig i at lægen atter blev hentet, han kunde ikke rigtig forstaa jeg kunde blev ved at være saa daarlig i mit hoved, men det er den stærke søluft og det meget spetakkel jeg ikke kan taale, fik saa et stærkere pulver, det hjalp mig saa jeg kom til at sove.

Tilbage til top

Søndag (14) morgen vaagnede jeg og var da nogenlunde rask, jeg var da inde og spise frokost, Hovmesteren kom meget deltagende hen til mig og spurgte til mit Befindende. Oppe paa dækket kan jeg ikke være, var oppe og se en damper der passerede os , det var jo en stor begivenhed, for vi havde jo intet se i saa mange dage, der blev vækslet signaler med dampfløjterne og flagene kippede da vi sejlede forbi hinanden, ganske morsomt. Middagsmaden i dag smagte mig udmærket godt Brun Suppe med Fiskeboller, Tartaletter med Tunge og Grønærter, Lammesteg, Blomkaal, Agurker og Hindbær, Chocolade Is og Frugt. Kaffe Kl.3, nu ringes der første gang saa skal vi have noget at spise igen, det er ogsaa alt hvad vi bestiller her. Eftermiddagen er gaa et med ingen ting, jeg har siddet mit paa gulvet i mit kammer og set i min kuffert, jeg er nemlig saa glad jeg er bedre og nu har vi kun een dag tilbage.

I dag (15) er vi bleven maalte og de har noteret vor ansigtsfarve, øjnenes og haarets farve o.s.v. det gik en del af formiddagen med, ganske gemytligt forresten. Musik har vi som fortalt hver dag, imorges spillede den en salme " I Østen stiger Solen op ". Hveranden aften concert. Til aften fik vi en varm ret og dejligt koldt bord, dans paa dækket, sidste illumineret, iseng først Kl.11 efter at have reddet mig et Par Æbler, Mandler og Rosiner nede fra Hovmesteren. Imorges Kl.7 op af sengen, drak min kaffe, til frokost Kotellet, dejlig smagte det. Til middag Suppe, Oksesteg, Flødedukker og Frugt; i eftermiddag har vi drukket Vin, Madeira, i anledning af at det var sidste dag. Dagen er gaaet hurtig, vi kan ligefrem mærke det er mere mildt i luften i dag, vi nærmer os land mere og mere; jeg vil ligefrem savne skibet den første tid. Nu serveres der The. Kl.9, jeg skal ind og pakke min kuffert og tidlig op imorgen og se land, der bliver nok en slem hurlumhej inden vi blive færdige.

Tilbage til top

Tirsdag (16) morgen var der ingen der havde ro til at ligge i sengen, alle vare oppe Kl.6, før den tid fik vi ingen morgenkaffe den dag men frokost Kl.7, de skulde jo være færdig i rette tid. Det var smukt at sejle ind til United States, vejret var aldeles henrivende, smaa villaer laa mellem klipper som laa langs med kysten, Øen "Elis Island" som alle emigranterne kommer over paa ligner et lille slot. Da vi nærmede os land kom en lille hvid damper sejlende ud til os, det var lægen og tolderne, alle Første og Anden Kl. (klasses) passagerene maatte saa ind og synes af lægen, d.v.s. han saae os kun i øjnene - ikke andet. Tredie Kl. (klasse) Passagerene blive ogsaa synede i hovede og hænder. Lægen kan derpaa se om de lide af nogen sygdom. Saa gik vi videre, der blev saa skrevet op hvormange penge vi havde. Jeg maatte ikke have sagt at det var til min Kæreste jeg rejste men til en bekendt. Der var dem der maatte give forklaring paa saa mange spørgsmaal saa det halve kunde gerne været nok syntes jeg, derfra gik vi ind i Førsteklasses spisesal hvor vi bleve spurgte om vi havde noget toldpligtigt gods, hvormange kufferter vi havde disse bleve saa mærkede med navn og adresse.

Endelig gik vi saa i land med fuld musik og spredes der fra vennerne fra skibet og dermed den sidste rest af det gamle land; det kneb for mig at sige farvel til enkelte som jeg rigtig havde sluttet mig til paa skibet.
 Vi blev saa stillede op i en lang række og efter tur blev saa vore navn raabte op og et papir givet til en tolder, den jeg fik var rigtig flink, han saae næsten ikke i kufferten og kassen men billederne blev slet ikke rørt, saa det gik jeg jo let over. Saa kom Agenterne, en Svensk og en Americaner, først sendte jeg et telegram til Philip, saa skulle vi ordne billetten, jeg havde taget 3. klasse, men det er der ikke noget der hedder i America, der er kun to slags tog naar man kommer til New York, et for Emigranterne og det alm. tog, det sidste koste lidt mere, jeg maatte saa betale $ 5,27 for en anden billet i modsat fald skulle jeg over paa "Elis Island" og blive nogle dage om ingen hentede mig, og det vilde jeg jo naturligvis ikke. Da vi saa blev færdig med alt det, blev vort tøj afsendt til Banegaarden, det kostede $ 1,25 det var penge hele tiden. Saa blive vi samlede et helt Regiment med agent i spidsen som viste vej, pludselig førtes vi ind i et hus. Vi betalte 3 cent først, komme ind og med det samme opdagede vi at "Huset" er en slags færge, vi bleve saa færgede over ved ikke rigtig hvor, kom saa i en sporvogn, det kostede 5 cent, saadan blev vi ved og landede saa paa et hotel hvor billetkontoret var, her blev saa billetten ombyttet med en rigtig Jernbanebillet, en lang blaa strimmel papir.

Tilbage til top

Her gik saa Frøken Graabæk, hendes cousine og jeg ind og fik noget at spise. Vi fik en hel stor Fisk Lever men ingen Sous, Brød, 2 smaa skiver Smør som to "5 Øre" og et glas Isvand det var hele opvartningen, jeg korsede mig, det smagte alt andet end godt men vi vare sultne, det kostede 35 cents. Da vi vare færdige med det forsvandt min Kære Frøken Graabæk og jeg stod nu alene mellem lutter fremmede mennesker som ikke forstod mig og hvem jeg ikke kunde forstaa, da kneb det for de smaa Jødedrenge. Der var dog en Norsk dame samt en Svensk dame der kunde tale sproget, sistnævnte gik med mig i byen og købte noget mad jeg skulde have med i toget; men sikken mad, ja jeg var jo sulten saa jeg spiste det købte lidt frugt og dermed var jeg færdig til afrejsen som først skulde ske Kl.8 om aftenen. Jeg sad saa alene i 3 lange timer paa banegaarden uden at forstaa et eneste menneske. Jeg troer godt de i det øjeblik kunde gøre ved mig hvad de vilde. Endelig kom jeg da ind i toget, dej lige vogne, flot udstyrede, smaa polstrede plydssofaer som kan slaaes sammen, saaledes at man kunde sidde to og to imod hinanden, men jeg satte min kuffert og min taske i den ene og lagde mig selv ned i den anden med en pude under hovedet og sov , men det blev jo en nat med forstyrrelser, saa jeg var endnu træt om morgenen; man kunde saa vaske sig og faa vand at drikke, jeg drak hele tiden jeg var saa tørstig, luften var nemlig saa tryggende.

Kl.8 om morgenen skulde jeg skifte fra et tog over i et andet der kom en Dansker og hjalp mig saa det gik godt. I det tog jeg saa kom ind i traf jeg 4 fra skibet som skulde samme vej som jeg et stykke, saa gik tiden lidt bedre; jeg skulde bliv e i den vogn fra 8 morgen Onsdag til Torsdag morgen der var stole at sidde i, een til hver, jeg valgte mig straks en god plads, da aftenen kom, kom en sort (neger) og trak stolen ud saa man kunne ligge i den; han sagde en hel del, Gud ved hvad de t var, jeg kunne ikke svare ham, han vilde giv mig en pude, men jeg opdagede han skulde have penge for det, saa jeg tog min egen. Natten svandt ganske langsomt, jeg spiste lidt, drak lidt. Billettøren var rigtig flink, han forklarede mig jeg kunde rolig sove til han kaldte paa mig. Kl. lidt over 5 tog jeg min kuffert med mig ind i toiletrummet, der vaskede jeg mig og tog en anden bluse paa, man bliver saa snavset af at køre paa jernbane det gaar saa hurtigt og saa ryger der saa meget støv ind. Toget var forsinket en hel time, et stykke af rejsen gik over vand, hele 3 tog kom paa en færge (Ericsøen) og blev færget over søen.

Philip og Gunner vare begge paa Banegaarden og tog imod mig.
De bleve begge himmel henrygte over at se mig. De havde begge forandret sig meget, langt haar og mørke i ansigtet o.s.v. Saa kørte vi med sporvogn hjem hvor jeg skulle være, det var til rigtig flinke folk, de toge venligt imod mig og sagde at de t skulle være mit hjem saa længe jeg selv ville være der og de ville gøre alt for mig de kunne.

Dette var Rejsen fra det lille Danmark til det store for mig ukendte United States, som nu skal være mit hjem; maa jeg blot være rask gaar det vel nok for mig som for alle andre der er kommen herover. Det kniber jo med at forstaae hvad der bliver sagt til mig, men ogsaa det faaer jeg vel. Mere vil jeg ikke skrive om Rejsen, der forlængst er forbi, efter at have varet 15 dage.        A.G.


------------ o ---------------

Hun blev senere gift med Volmer Neuschwang (Født i Vordingborg 30. maj 1885, død i USA hvor ??)

(okt. 2009 har jeg stadig ikke kunne finde Hverken Anna Emilie eller Wolmer Neuschwang døde, formentlig i Illinois men hvor/hvornår)

15. sept. 2011: nu har jeg fundet hvem Philip og Gunner er, de to personer som er nævnt i Annas dagbog, "Philip og Gunner vare begge paa Banegaarden og tog imod mig. " Philip var Annas tilkommende, men omkommer i en ulykke 8. marts 1908 i St. Louis, Missouri. senere bliver Anna gift med fætteren Wolmer som kommer til USA 1909.

Forsøger nu at finde ud af om der har stået noget i avisen i St Louis.

 

Tilbage til top

Home
Tilbage til forside