Home

Tilbage til forsiden

 

         
           

Slægtstavle for Jokun Pedersen Odgaard fra Thyholm
sammenholdt med
Martin Odgaards bog
odgaard

Odgaard slægterne fra Thyholm 

Højby sogn Scannet til eget brug, og indlagt egen index med kommentar.
Midlertidig da jeg endnu ikke har tilladelsen til bogens visning.

forside
Afskrivning af bogen
"Fæstebønderne i Odsherred : studier over sociale og økonomiske forhold ca. 1750-1800".
Bogen som PDF kan jeg måske hjælpe dig med.

           

Jordmoderbogen

JORDEMODERVÆSENS HISTORIE.

Interessant læsning, også selvom du ikke har Jordmødre i slægten.
Især afsnittene om Jordmodergerningens historie.
Næsten en krimi.
Bogens Indholdsfortegnelse

DET DANSKE JORDEMODERVÆSENS HISTORIE af GORDON NORRIE

En jordemoders historie

Fødselshjælperens historie

          Tilbage til top
           

Kender du denne interessante bog MARK og SKILLING, KRONER og ØRE
Bogen med oplysninger om hvad var priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989)

Kilde til lidt ekstra kød på din slægtsforskning og især når du laver din slægtsbog.

- Bogen MARK og SKILLING' KRONER og ØRE Pengeenheder, priser og lønninger indhold Bogen MARK og SKILLING' KRONER og ØRE bagsiden .

F.eks.: 1790-1799, En tønde smør kostede 32-35 rigsdaler, mens prisen på en tønde Rug efter høstresultet varierede mellem 2½ og 4 rigsdaler.
En arbejdsmand i København fik til og med 1794, 20skilling fra oktober til marts og 24 skilling pr. dag fra april til september. (side 33)

Bogen Landsbyliv af Holger Rasmussen

Bogen Landsbyliv forside

Tilbage til top          

Projekt 2007-2009, scanning af
TRAP-DK Nordjylland
(5. udgave 1960-69)

obs

 

  De gamle købstaders hukommelse

De gamle købstæders hukommelse
af Ole Degn

En interessant lille håndbog med mange hjælpe oplysninger

Degamle købstaders hukommelse .

Home

 

Tilbage til forsiden

 

nielsmail