Dette er hvad jeg har brugt til foredragene i 2007 + 2008 + 2010 + 2012.
Tilrettet undervejs, som kilderne har ændret sig, og deres placering

Ved tryk på billedet forstørres det
Menige Husar 1760-1890 Grenader 1711-1897 Kgl. Livgarde til Hest Menige 1800-1860 Landsenerer 1795-1837
Menige Husar 1760-1890 Grenader 1711-1897 Kgl. Livgarde til Hest Menige 1800-1860 Landsenerer 1795-1837
(lansebevæbnet soldat)
       

Manuskriptet/kilder, som jeg brugte til Lægdsrulleforedraget i Helsingør 18/11-2007,

foredrag i Vordingborg 30/10 2008,

foredrag i Glostrup 26/1-2010,

og nu i tilrettet udgave til foredraget i Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn på Nitivej, 14/11-2012 .

I manuskriptet er der brugt uddrag fra Lands- og Rigsarkivets foldere om lægsruller og Militsen 1788-1970

(foldere som var på LAK og derfor ikke at finde mere, men på link herunder er flere at finde på vores website)

       
Kilder      

Slægtsforskerens ABC, 2. udgave af Jørgen Green & Michael Green Schmidt

 

Jeg har også være inde på Ulrik Alster Klug's hjemmeside "Noter vedrørende lægdsruller" ( http://www.dannebrog.biz/lruller/ )

Her under kommer sider jeg har brug under forberedelsen af foredraget. f.eks:

Nogle af disse links er beklageligvis efterfølgende blevet uvirksomme da Statens Arkiver har lavet deres hjemmeside om.

Lægdsruller flyttet til landsarkivet og i 2011 flyttet til Rigsarkivet da LAK blev nedlagt på Jagtvej, Kbh.
2018 skal Lægdsrullerne skal findes på Daisy, Arkivalieronline, eller på Salldata.dk

 

Soldater

Tilgængelighed 75 år (fra den værnepligtiges fødselsår)  
http://www.sa.dk/lak/brugearkivet/lister/laegdsruller/default.htm
 
  http://www.sa.dk/media(729,1030)/LAK-Lægdsruller.pdf Siden er nedlagt
  http://www.sa.dk/lak/brugearkivet/download/pdf/koebe/Laegdsforkortelser.pdf  
  http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/udgivelser_fra_statens_arkiver_til_download  
  http://www.sa.dk/lak/brugearkivet/emneark/pdf/vaernepligt.pdf Disse links er blevet ændret / nedlang, da Statens Arkiver omlagde deres hjemmesider.
  http://www.sa.dk/lak/brugearkivet/download/pdf/listerogkort/LAKlaegdsnumre.pdf
http://www.sa.dk/lav/brugearkivet/vaernepligt.htm
  MILITÆRE STAMBØGER 1747 - 1900
Militære - soldater (http://www.sa.dk/lak/brugearkivet/emneark/milit.htm)
http://www.sa.dk/Ra/salgservice/foldere/stambog.htm
  Rigsarkivets Samlinger, Arkivalier før 1848, Udskrivningsvæsenet 1788ff 
     
     
Søruller, på Rigsarkivet,
 
Sørulle: Til flåden var foruden bondesønner langs kysterne også søfolk og fiskere i købstæderne værnepligtige.
Frem til 1860 blev de værnepligtige indført enten i lægdsrullen eller i sørullen. Fra 1861 blev alle først indført i lægdsrullen.

Sørullen
Værnepligtige til sømilitsen blev i starten optaget i lægdsrullen, men fra 1802 kom en forordning, hvor søruller skulle føres særskilt for hver amt. I sørullen skulle optages alle søfolk og fiskere såvel i byen som på landet. Bondesønner der boede langs kysterne kunne også optages her. Sørullen bestod af 3 ruller:
Ungdomsrullen fra 0-16 år
Hovedrullen fra 16-50 år
Ekstrarullen fra 50 år
Man stod normalt i sørullen hele livet.

Købstæderne Hillerød, Sorø og Skanderborg var fritaget for udskrivning til flåden.

  Andre link med forklaringer vedrørende militærtjenste gennem tiden.  
 
http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/vord/v43.htm
 
 
Militære stambøger
 
 
 
     
     
Herunder er hentet fra http://www.sa.dk/media(637,1030)/LAA-Soldater.pdfUdskrivningskilder til soldaterhistorie