USA_pictures

Familien i New Hampshire; 6. okt. 2012.
Dan ; med Cassidy; Jennifer ; David; Carol ; Cathy;
Niels; Bodil; Kaylee; Rachel; Jeff.

The family in New Hampshire. 6. Oct. 2012.
Dan ; with Cassidy; Jennifer ; David; Carol ; Cathy;
Niels; Bodil; Kaylee; Rachel; Jeff.

Familien i New Hampshire

David og Niels ved Fitzwiliam Town Beach
David og Niels ved Fitzwiliam Town Beach
David and Niels at Fitzwiliam Town Beach

6. okt. 2012.
Familien i New Hampshire studere den slægtsbog Bodil har lavet til dem over deres danske oldeforældres efterkommere;

6. Oct. 2012
The family in New Hampshire study the genealogy Bodil has made ​​to them over their Danish great-grandparents descendants;

Cathy, Susan, Marilyn hos Nancy; 7. okt. 2012.

Cathy, Susan, Marilyn at Nancy; 7. Oct. 2012.

hos Nancy  
7. okt. 2012.
Marilyn; Susan ; Nancy ; Linda ; Cathy ; Bodil ; Donald
udenfor Nancy's hus.


7. Oct. 2012.
Marilyn, Susan, Nancy, Linda, Cathy; Bodil; Donald
outside Nancy's house.

 

7. okt. 2012.
Susan ; Marilyn ; Donald ; Cathy ; Bodil
Ved Karl E og Hellen M Petersens grav ved Laban Pratt Clara F. Rogers Memorial Chapel

7. Oct. 2012.
Susan, Marilyn, Donald, Cathy; Bodil
By Karl E and Helen M Petersen's grave at Laban Pratt Clara F. Rogers Memorial Chapel

 

9. okt. 2012.
Donald Petersen; Cathy Poston (født) Petersen; Karen Marie Morway
Niels H Nielsen (Bodils mand); Gloria ; Marilyn ; Bodil Thomasberg f. Andersen.
i Gloria's hjem (Helga og Carl Petersens gamle hus)

9. Oct. 2012.
Donald Petersen, Cathy Poston (Born) Petersen, Karen Marie Morway
Niels H Nielsen (Bodil's husband); Gloria, Marilyn; Bodil Thomasberg (Born) Andersen.
in Gloria's home (Helga and Carl Petersen's old house)

Marilyn og datteren Karen med en lille gave fra Bodil

Marilyn and her daughter Karen with a small gift from Bodil

9. Oct. 2012.
Helga og Carl Petersens gamle hus, som Gloria bor i.

9. Oct. 2012.
Helga and Carl Petersen's old house, as Gloria live in.

9. Okt. 2012.
På Fairmount Kirkegården i Weymouth,
Bodil; Cathy ; Marilyn; ved Helga og Carl Petersens grav.

9. Oct. 2012.
At the Fairmount Cemetery in Weymouth,
Bodil; Cathy, Marilyn; by Helga and Carl Petersen's grave.

 
     
9. Okt. 2012.
På Kirkegården i Weymouth, gravstenen over nogle af Helga og Carl Petersens børn og svigerbørn
John S. Petersen (*1931 - +1992); (var ugift)
Axel S. P. (*1920 +1985); (var ugift)
C. Norman P. (*1912 +1991); Marjorie (født) Noland (*1910 +1980);
Benny G. P. (*1915 +1993); Virginia R. (født) Crook (*1918 +2011)

9. Oct. 2012.
At the cemetery in Weymouth, gravestone of some of Helga and Carl Petersen's children and in-laws
John S. Petersen (*1931 - +1992);
Axel S.P. (*1920 +1985);
C. Norman P. (*1912 +1991); Marjorie (born) Noland (*1910 +1980);
Benny G. P. (*1915 +1993); Virginia R. (born) Crook (*1918 +2011)

gravestone of some of Helga and Carl Petersen's children and in-laws

gravestone of some of Helga and Carl Petersen's children and in-laws

 Tante Agnes gravsted
Tante Agnes gravsted
Aunt Agnes's grave

9. Okt. 2012.
Egon K. Petersen + Herbert L. P + Axel S. P.
Mindevæggen for deltagere fra Weymouth i Amerikas krige; lige ved siden af rådhuset

9. Oct. 2012.
Egon K. Petersen + Herbert L. P + Axel S. P.
Memorial wall for participants from Weymouth in America's wars, right next to City Hall

9. Okt. 2012.
På FairmountKirkegården i Weymouth, Gravsted pyntet op til Haloween

9. Oct. 2012.
At the Fairmount Cemetery in Weymouth, Tomb decorated for Halloween

     
     

13. Okt. 2012.
Benjamin Franklins forældres grav i Boston

13. Oct. 2012.
Benjamin Franklin's parents' grave in Boston

     

Afgang fra Logan Airport, Boston. med næste destination, Tacoma Airport, Seattle.

Departure from Logan Airport, Boston. the next destination, Tacoma Airport, Seattle.